Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Lexify Magazine | zondag 26 mei 2019

LEXIFY – AALSMEERDERWEG 283-10 – 1432 CN – AALSMEER | info@lexify.nl | 0297 - 76 13 87

Scroll to top

Top

Kansen voor innovatieve advocaten

Kansen voor innovatieve advocaten
Meneka Herath
  • 23 februari 2015

Als advocatenkantoren optimaal willen profiteren van de aantrekkende economie en de toenemende juridisering van de maatschappij dan moet de branche innoveren. De verdergaande digitalisering biedt kansen voor innovatieve juridische dienstverlening en voor het efficiënter inrichten van interne (werk)processen. Dit zijn de conclusies van een onderzoek gepubliceerd door de Rabobank (Cijfers & Trends, editie 2014/2015). Welke technologische ontwikkelingen kunnen uw advocatenkantoor helpen om te innoveren om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst?


In zijn boek ‘Tomorrow’s Lawyers’ somt Richard Susskind aantal technologieën1 op die grote invloed gaan hebben op het werk van advocaat. Big data en kunstmatige intelligentie gaan zeker nog een enorme vlucht nemen, maar voor Nederlandse juristen staan deze ontwikkelingen momenteel nog in de kinderschoenen. In dit artikel beperken wij ons tot de technologieën die beschikbaar zijn en advocaten- en notariskantoren op korte termijn al helpen. Wel zullen we binnenkort in een artikel bespreken welke mogelijkheden deze technologiëen hebben en wat de impact op juristen zal zijn.

 

Richard Susskind wordt als autoriteit gezien op het gebied van modernisering van de advocatuur. Hij is auteur van o.a. The Future of Law (1996), Transforming the Law (2000), The End of Lawyers? (2008) en Tomorrow’s Lawyers (2013). Susskind sprak eind januari op het KEI-congres ‘De rechtspraak van morgen’ dat georganiseerd van door Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Rechtspraak.
book-tomorrows-lawyers

 

AUTOMATISCHE DOCUMENTGENERATIE

Het opstellen van standaarddocumenten kost vaak veel tijd. Daarnaast kunnen fouten leiden tot reputatieschade, maar ook tot onnodige juridische kosten voor uw cliënt. Automatische documentgeneratie leidt tot een snellere doorlooptijd én tot minder fouten. Wij hebben in een ander artikel uitgelegd op welke manier automatische documentgeneratie op korte termijn van toegevoegde waarde is voor uw kantoor.

 

CONTINUE CONNECTIVITEIT

Het onlinegedrag van uw (potentiële) cliënten is de afgelopen 20 jaar radicaal veranderd. 68% van de Nederlanders is elke dag online. Cliënten benaderen advocaten via verschillende kanalen, willen geholpen worden op het tijdstip en de locatie dat hen uitkomt en verwachten snel antwoord. Het is bijvoorbeeld nog maar 15 jaar geleden dat we alle bankzaken via papier op kantoor bij de bank deden, terwijl de een ruime meerderheid dit tegenwoordig geheel via internet doet.

In 2020 bestaat de meerderheid van consumenten, en dus uw potentiële cliënten, uit generaties die gewend zijn aan en opgegroeid zijn met technologie. Zij zijn gewend zich te laten informeren door hun netwerk en langdurige loyaliteit is niet vanzelfsprekend. Een advocatenkantoor moet zich aanpassen aan deze veranderingen willen zij in de toekomst hun bestaande cliënten behouden en nieuwe aantrekken. De uitdaging is om dit te doen op een manier die ook voor de advocaat werkbaar blijft. Dat kan alleen door introductie van workflow en project management, waar we later in dit artikel dieper op ingaan.

 

ONLINE JURIDISCH ADVIES

Volgens Susskind is er enorm veel potentieel in wat hij de ‘latente juridische’ markt noemt.2 Dit zijn de gebeurtenissen in het grijze gebied waarin de cliënt juridische hulp nodig heeft, maar niet in staat is deze hulp te organiseren uit onwetendheid of uit angst voor de (hoge) kosten.

Niet-juristen weten niet altijd dat zij in een situatie zitten waarin een juridisch probleem opgelost kan worden met adequate hulp. Advocaten moeten hierop inspelen door hulpmiddelen te bieden die de online oriënterende cliënt helpen te beoordelen of hij een juridisch probleem heeft en hoe dat opgelost kan worden. Dit kan door het aanbieden van bepaalde informatie of (gratis) diensten.

Als een cliënt al weet dat hij juridische hulp nodig, zal hij zich in eerste instantie online oriënteren en uitgebreid onderzoek doen, net zoals hij dat al gewend is bij de aankoop van een nieuwe televisie of telefoonabonnement. Advocatenkantoren moeten zich nadrukkelijker online profileren, zodat de kans vergroot wordt dat de cliënt voor dat kantoor zal kiezen.

 

WORKFLOW EN PROJECTMANAGEMENT

Veel advocaten die wij spreken begrijpen wel dat werk, met name in het bedrijfsleven, opgedeeld kan worden in gestandaardiseerde taken, maar zij vinden dat dit vooral niet geldt voor het werk van de advocaat. Elke cliënt en casus zou uniek zijn en het werk zou zo verschillend zijn dat het niet opgedeeld zou kunnen worden. Wij hebben al betoogd dat dit niet waar is.

Ook in de meeste complexe juridische zaken zijn er processen en routinematige taken te onderscheiden. Door bijvoorbeeld taken als administratie, reviews en verzending naar de ondersteuning te delegeren, kan de advocaat veel tijd besparen en – niet onbelangrijk – de cliënt veel geld. Dat een complex dossier geen lineair proces volgt en vele iteraties doorloopt, betekent niet dat er een proces gedefinieerd kan worden. Inrichting van een workflow management tool helpt uw kantoor om de juiste prioriteiten te stellen en voortgang te bewaken.

Door goed projectmanagement worden projecten voorspelbaarder. Er kunnen meer nauwkeurige tijdsinschattingen worden afgegeven aan cliënten. Door effectieve resourceplanning hoeven advocaten niet structureel over te werken, wordt het werk over de verschillende advocaten verdeeld en wordt de werkstroom regelmatiger. Juist een gezonde work-life balance helpt om nieuwe generaties advocaten te binden aan uw kantoor.

Dit zijn slechts een aantal manieren die uw advocatenkantoor helpen om te innoveren. Hoe ziet de toekomst van het advocaten- en notariskantoor eruit? Zoals Abraham Lincoln al zei: “The best way to predict your future is to create it.”

“The best way to predict your future is to create it.”

 

 

  1. R. Susskind, Tomorrow’s Lawyers, Oxford University Press: 2013, p. 40
  2. Idem, p. 91
Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page